Polish Society

Działalność /Activity

Głównym celem Polish Society na University of Southampton jest promocja polskiej kultury, historii i języka. Ponadto staramy się integrować polskich studentów i pomagać pierwszorocznym w asymilacji w nowym otoczeniu. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do naszego stowarzyszenia!

The main aim of the Polish Society at the University of Southampton is promoting Polish culture, history and language. Apart from that, we also put effort to integrate Polish students and help the freshers to get their way around the new surroundings. Everybody is more than welcome to join us!

 

Kontakt / Contact

e-mail: polsoc@soton.ac.uk

facebook: https://www.facebook.com/groups/2211144096/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>