UCAS Aplikacja

UCAS

Na studia w Wielkiej Brytanii aplikuje się przez system UCAS (www.ucas.com). Okazuje się być on bardzo pomocny i oszczędza nam rejestracji na każdej uczelni z osobna, z czym mamy do czynienia w Polsce, jednakże na pierwszy rzut oka może wydać się bardzo skomplikowany. W tym artykule postaram się odrobinę oswoić bezduszną maszynę i wyjaśnić chociaż część jej zawiłości.

Początki

Zaczynamy od rejestracji (zakładka „Apply”, dalej opcja „log in/register in Apply”). Oczywiście, podajemy wszystkie wymagane dane. Po zakończeniu tego etapu, system przekierowuje nas do nowego okna o tytule ‘Initial UCAS Questions’. Już pierwsze pytanie, o metodę aplikowania, może nas wprawić w delikatną konsternację: dla większości polskich szkół, będziemy musieli wybrać opcję ‘apply as individual’, ponieważ nasze licea nie są zarejestrowane w UCAS. Wyjątki to zdaje się jedynie parę szkół, głównie prywatnych i/lub z maturą międzynarodową – jeśli nie jesteście pewni, zawsze warto to sprawdzić.

ucas menu

Menu główne

Następnie system przekieruje nas na główną stronę naszego profilu, którą spotykać będziemy bardzo często w czasie tworzenia aplikacji. Po prawej stronie (1) widać nasz osobisty numer ID – należy go gdzieś zapisać, ponieważ będzie on przydatny do sprawdzania stanu naszej rekrutacji.

Zauważyć także możemy krótką legendę (2), objaśniającą obecny status każdego ze składników naszej aplikacji (3), a które postaram się pokrótce opisać poniżej. Warto zwrócić uwagę, że wprowadzone i zapisane dane możemy nadal modyfikować, aż do czasu ostatecznego wysłania podania do  systemu UCAS (zakładka „Pay/Send”).

Choices

Ponieważ pierwsza z zakładek nie powinna sprawić większych trudności, przejdę od razu do kolejnej. Wybieramy w niej kierunki i uniwersytety na których chcielibyśmy studiować. Metoda rekrutacji pozwala nam na wybranie jedynie pięciu opcji – co oznacza pięć kierunków (cztery w przypadku kierunków medycznych). Może to być jeden kierunek na pięciu różnych uniwersytetach, pięć różnych kursów na jednej uczelni albo dowolny stan pomiędzy – na przykład dwa różne kierunki na jednej uczelni i po jednym kierunku na trzech innych instytucjach.

Warto zwrócić uwagę, że na tym etapie kolejność wyboru nie ma znaczenia – dopiero po otrzymaniu ofert (co następuje po złożeniu aplikacji), wybieramy dwie oferty: jedną jako pierwszy wybór, a drugą jako opcję rezerwową, wykorzystywaną jedynie w przypadku odrzucenia nas przez uniwersytet pierwszego wyboru. Będzie się to jednocześnie wiązało z odrzuceniem pozostałych trzech ofert!

Być może przydałoby się tutaj skrótowe objaśnienie dotyczące powyższego akapitu. Po złożeniu aplikacji otrzymujemy tak zwane oferty, które dzielą się na dwa rodzaje: warunkowe i bezwarunkowe (conditional/unconditional). Pierwszy z nich występuje najczęściej gdy nie mamy jeszcze wyników egzaminów lub uczelnia chce przeprowadzić z nami rozmowę kwalifikacyjną. Drugi oznacza, że jeśli tylko my zdecydujemy się pójść na dany uniwersytet, to przyjmie on nas z szeroko rozłożonymi ramionami. Oczywiście, można też otrzymać odmowę (rejection), która oznacza brak zainteresowania danej instytucji naszym talentem.

Po otrzymaniu wszystkich pięciu odpowiedzi, do przełomu kwietnia i maja mamy czas na odrzucenie trzech pozycji i  wybranie dwóch: pierwszego wyboru (first choice) i opcji rezerwowej (insurance choice). Ta druga używana jest jedynie w przypadku, gdy po otrzymaniu wyników egzaminów nasz numer jeden postanowi jednak wystawić nam ‘rejection’ i odrzucić naszą aplikację – wtedy rozpatruje nas druga instytucja. W przypadku, gdy obydwie instytucje nas nie zechcą, nie mamy możliwości zwrócić się do trzech odrzuconych wcześniej przez nas uniwersytetów. Pozostaje opcja nazywana ‘Clearance’ – w tej sprawie warto przeczytać już bezpośrednio na stronie UCAS.

Education & Employment

Dodajemy naszą szkołę, egzaminy których wyniki już mamy lub na wyniki których czekamy, doświadczenie w pracy. Niecodziennymi dla polskich uczniów mogą być ‘predicted grades’  – oceny przewidywane, które warto uzyskać od naszych nauczycieli. Jest to jednak dosyć jasno opisane na stronie, dlatego przejdę do…

Statement

Oto jedna z rzeczy zaskakująca niektórych przy aplikacji na studia  w Wielkiej Brytanii. Podczas aplikacji na uczelnie rodzime nie tworzymy ‘personal statement (PS)’, dlatego też doskwierać może brak doświadczenia i rozeznania w tej sprawie.
W telegraficznym skrócie, przypomina to nieco połączenie tworzonych podczas starania się o pracę listu motywacyjnego oraz CV. Podstawowym celem PS jest prezentacja własnych umiejętności, podpartych osiągnięciami oraz motywacji do studiowania danego kierunku. Naprawdę warto zwrócić szczególną uwagę na parę podstawowych zasad: nigdy nie podawajcie posiadanych przez was umiejętności bez potwierdzenia w aktywnościach (działalność w samorządzie szkolnym, jakieś hobby, itp.) i odwrotnie, każde osiągnięcie bądź działanie należy połączyć z krótkim opisem efektów jakie miało ono na waszej osobowości (a więc: czego się przez to nauczyliście, jakie umiejętności rozwinęliście i jakie zdobyliście doświadczenie). Bardzo ważne jest też, aby personal statement potraktować jako przedstawienie całej waszej osobowości. Nie warto ograniczać opisywanych działalności jedynie do tych, które bezpośrednio wiążą się z dziedziną, którą pragniecie studiować. Brytyjskie uczelnie zwracają dużą uwagę na inne rodzaje działalności kandydata: społeczną, umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie, aktywności poza główną dziedziną zainteresowań.

Więcej informacji można odnaleźć w poradnikach samego serwisu UCAS – przebrnięcie przez nie naprawdę może pomóc wam w zabraniu się za jego tworzenie. Oczywiście, warto też dopytać się znajomych (lub nas), którzy ten trudny etap mają już za sobą i mogą podzielić się doświadczeniem.

Reference

Ostatnim już niecodziennym elementem aplikacji jest referencja, którą można porównać do pewnego rodzaju listu polecającego. W tym dziale potrzebujemy znaleźć osobę chcącą napisać o naszej osobie, zachowaniu w grupie, wyszczególnić zauważone przez nią cechy naszego charakteru predysponujące nas do studiowania i rozwoju w wybranej dziedzinie. Osoba ta musi spełniać pewne kryteria (do sprawdzenia w zakładce ‘Reference’ na naszym profilu UCAS), aby mogła być przez system zaakceptowana. Najlepiej aby był to jakiś pracownik akademicki (nauczyciel, wykładowca) spoza naszej rodziny, mający częsty kontakt z naszą osobą. Ktoś, kto poznał nas na tyle dobrze, aby móc opisać swoje doświadczenie we współpracy z nami. Po uzyskaniu zgody, wpisujemy detale przyszłego autora do naszego profilu, a następnie otrzymuje on maila ze swoim własnym podkontem, w który wpisuje list polecający. Aplikujący na studia nie widzi jego treści, więc jedyną informacją o ukończeniu tego procesu będzie systemowy „zielony haczyk” obok zakładki ‘Reference’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>